درباره ما | معرفی شرکت ، سوابق ، اهداف و ...

اتحادیه صادرکنندگان فرش دستباف آذربایجان شرقی- تبریز به اهتمام سازمان بازرگانی استان و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تبریز در تاریخ 16/5/79 طی شماره 9513-5/37 به با اهداف زیر به ثبت رسیده است.

1.حفظ و حمایت از منافع اعضای اتحادیه در زمینه فعالیتهای صادراتی فرش ایران از طریق حفظ و توسعه بازارهای ملی و به دست آوردن بازارهای جدید . 

2.حفظ اصالت فرش ایران و توسعه در بهبود آن و حفظ موقعیت این صنعت ملی در سطح جهانی به منظور افزایش صادرات با رعایت ضوابطی که جهت انجام این منظور تعیین خواهد شد .

3. اقدامات لازم به منظور اصلاح و مرغوبیت فرش ایران از لحاظ مواد اولیه ، رنگ ، بافت ، طرح و ارشاد تهیه کنندگان با همکاری موسسات ذیربط در نیل به هدفهای نامبرده .

4. اقدامات لازم بمنظور تشویق صادرات فرش و جلو گیری از اقدامات و عواملی مانند به کار بردن مواد مصنوعی و رنگهای تقلبی که موجب رکود و بحران بازار آن گردد، یا به اصالت و شهرت فرش ایران در خارج به نوعی لطمه وارد سازد.

5. کوشش واقدام در جلوگیری از سو استفاده سایر کشورها از نام فرش ایران و اقدامات لازم با همکاری سازمانهای ذیربط در شناسایی وعرضه فرش ایران در بازارهای خارج

6. تهیه و پیشنهاد طرحهای لازم با همکاری اتاق و سازمانهای اقتصادی کشور برای جلب نظر آنان در زمینه وضع و اجرای قوانین و مقرراتی که برای توسعه صنعت فرش و صادرات و عرضه آن در بازارهای خارجی موثر باشد .

7. ایجاد دفتر فنی و اقتصادی و حقوقی به منظور جمع آوری و تهیه اطلاعات و آمار در زمینه کلیه فعالیتهای مربوط به فرش و ارتباط دائمی با بازارهای جهانی .

8 . انجام هر گونه اقدامی که با حمایت و کمک مادی و معنوی دولت و افراد به منظور بازاریابی و توسعه صادرات فرش ایران از طریق تشکیل سمینارها ، نمایشگاهها ، غرفه ها و تبلیغات بازرگانی و انتشارات و فعالیتهای سمعی و بصری در ایران و خارج از کشور لازم باشد .

9. جلوگیری از هر گونه رقابت ناسالم که به نحوی به انجام صادرات فرش ایران لطمه وارد نمایید .

10. همکاری با کلیه موسسات و اتحادیه هایی که به نحوی در امر تولید فروش فرش دخالت داشته باشند .

11. تشویق از واحدهای کوچک صادراتی جهت توسعه صادرات فرش ایران – تبریز

12. کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که به امر صادرات فرش اشتغال دارند یا در آینده اشتغال ورزند با قبول نمودن اساسنامه به عضویت اتحادیه در می آیند .

نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟