شرایط عضویت در اتحادیه
  1. تابعیت ایران
    • تبصره : برای قبول عضویت اتباع بیگانه با نظر وزارت بازرگانی اقدام خواهد شد
  2. داشتن کارت عضویت معتبر از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و وزارت بازرگانی
  3. عدم محکومیت به ارتکاب جنایت و همچنین سایر اشخاص ذکر شده در ماده 111 قانون تجارت
  4. عدم ورشکستگی به تقصیر
لیست اعضاء اتحادیه صادر کنندگان فرش دستبافت آذربایجان شرقی
حسن محمدی پرویزیان
فرید احمدی فاکر
علی اصغر پور فرشچی زاد
احد هریسچیان
محمد فاخر تبریزی
امیرحسین دهدیلانی
وحید دهدیلانی
امیر عباس هریسچیان
نیما عیوض ضیائی
محمد علی غفوریان
رسول آذر
یعقوب فرشکاران
ایوب گله داری
پریسا رضائی
ناصر ملفوظی
محمد باقر پور فرشچی زاد
غلامحسین قدسی
نغمه یزدان کریمی
سعید شجاعی فر
بهنام تنهائی
محمود فربخش
نیکو اعلاباف
احمد خیاط بینظیر
مسعود یوسفی
اسماعیل چمنی
مهدی یوسفی
حسین باقر دائی
کاظم یوسفی
غلامحسین ولی زاده
مصطفی مبارکی
اعظم ستاری فرد
علی عباسی
رسول صفی نیا
ابراهیم کاطمی مهر
یعقوب صفی نیا
فرهاد شعاریان
ایوب بشیری